Home

TFO eServices levert Business en IT Consulting diensten. TFO eServices is gespecialiseerd in organisatieverbetering door middel van efficiencyverhoging en strategische heroriëntatie.

Keep IT Simple

De basisfilosifie van TFO eServices over organisatieverbetering is Keep IT Simple. Bij TFO eServices geloven wij dat werkende oplossingen helemaal niet ingewikkeld hoeven te zijn. Daarom begint TFO eServices altijd bij de basis: wat is de minimaal benodigde verandering en wat is de eenvoudigste oplossing daarvoor?

Ga uit van Kerncompetenties

Het komt regelmatig voor dat organisaties hun focus hebben verloren van datgene waarin zij excelleren. TFO eServices gaat altijd uit van de kerncompetenties van een organisatie: waarmee levert de organisatie nu daadwerkelijk toegevoegde waarde? En welke activiteiten zijn wel noodzakelijk voor de organisatie, maar behoren niet tot de kerncompetenties? Hieruit volgen twee vervolgstappen:

Solid Agility Method

TFO eServices maakt voor haar diensten gebruik van een in eigen beheer ontwikkelde methode: de Solid Agility Method. Deze methode brengt de huidige organisatieindeling in kaart en levert uitgangspunten en vervolgstappen op voor organisatieverandering. De basis is het Organisatie Lagen Model, dat hieronder staat afgebeeld.

Een korte beschrijving van de Solid Agility Method vindt u hier.